Themes

Coping

Updated 14.6.2021

Aivotyö kuormittaa ja innostaa joka alalla

Nykyajan työ on ennen kaikkea kognitiivista työtä eli aivotyötä. Myös monet perinteisesti fyysiset työtehtävät muokkautuvat digiajan olosuhteissa kognitiiviseen suuntaan.

Updated 14.6.2021

Aivotyössä on erilaisia tehtäviä ja tilanteita

Aivotyökyselyllä selvitetään tiedolla työskentelyn erilaisten tehtävien ja tilanteiden yleisyyttä, kuormittavuutta ja innostavuutta työssä.

Updated 16.5.2019

Shift intervals that are too short for recovery must be reduced

The City of Helsinki as an example of shift planning that promotes recovery

Updated 16.5.2019

Working time in the social affairs and health care sector

Follow-up of the stressfulness of working time is the basis for further development of working time